Angst holder danskere væk fra tandlægestolen - AvMinTand

Angst holder danskere væk fra tandlægestolen

AvMinTand har foretaget en brugerundersøgelse om tandlægeangst. Undersøgelsen viser, at hver femte (18 %) lider af egentlig tandlægeangst, mens langt flere (55 %) føler, at de er bange for eller utrygge ved at gå til tandlæge.

Det anstrengte forhold til tandlægen går ud over hyppigheden af tandlægebesøg. Knap halvdelen har ikke besøgt tandlægen i mere end to år, mens hver tredje af de tandlægeangste har holdt sig væk i mere end ti år. Kun 17 % af de tandlægeangste opretholder de regelmæssige tandlægebesøg.

Boret gør os bange

Flere kvinder end mænd er bange for tandlægen, mens angsten ikke er betinget af patientens alder. Selv om man ikke lider af decideret tandlægeangst er de fleste patienter bange for at få boret i tænderne. 66 % af deltagerne i undersøgelsen svarer, at de er bange, når der skal bores, men også bedøvelsen opleves som ubehagelig. 53 % er bange, når der skal bedøves. Tillid er afgørende for vellykkede tandlægebesøg Angste patienter er ifølge tandlæge Else Baden-Jensen (Dagens Medicin d. 28/9) ikke en attraktiv patientgruppe, da de er tidskrævende og ustabile.Det er dog netop tid der skal til for at skabe tillid mellem patient og tandlæge.

En god tandlæge

En tillidsvækkende og opmærksom tandlæge vil som oftest være i stand til at få patienten til at slappe så meget af, at behandlingen kan gennemføres og måske endda blive til en positiv oplevelse. Undersøgelsen er foretaget blandt 2400 besøgende på avmintand.dk i 2006. Baggrund: AvMinTand.dk har siden 2001 hjulpet titusindvis af patienter til tandlæge i udlandet.

AvMinTand.dk samarbejder i dag med 50 klinikker i 9 europæiske lande. Det engelsksprogede søstersite: OuchMyTooth.com blev lanceret i juni 2005 og den norske version www.aumintann.no i 2010.

De udenlandske tandlæger, som er tilknyttet AvMinTand er særligt udvalgte. I udvælgelsen tages hensyn til kvaliteten af bl.a. behandling, hygiejne, service og sprogkundskaber. Ovenstående er til fri redaktionel brug med tydelig kildeangivelse.

AvMinTand - tandlæger i udlandet og Danmark © Copyright, AvMinTand