Facader - AvMinTand

Facader

Behandlingen

Facader kan laves på flere tænder i samme omgang. Om behandlingen kan laves på et eller to besøg afhænger af, hvor tæt klinikken og tandteknikerens laboratorium ligger på hinanden. Det er tandteknikeren, der skal fremstille facaderne.

1. Tanden slibes til

Efter patientens ønske kan tandlægen bedøve tanden og området omkring den inden behandlingen går i gang. Tandlægen vil slibe et lag på op til ca. 2mm af forsiden af tanden. Tanden ender med at have samme størrelse eller kun en lille smule tykkere efter behandlingen. Herefter vil tandlægen tage et aftryk af tanden, der skal have facaden, som så sendes til en tandtekniker, som skal lave selve facaden. Farven på facaden aftales med patienten. Hvis der er tale om behandling for at lysne tænderne, kan farven på facaden være op til 8 nuancer lysere end den naturlige tand.

2. Tanden gøres klar til facaden

Når tandteknikeren har lavet facaden, skal denne cementeres fast på den naturlige tand. Tandlægen vil placere facaden på pladsen, vurdere om den sidder perfekt og måske slibe den lidt til. Når resultatet er tilfredsstillende, vil tandlægen smøre et let ætsende middel på tandfladen så cementen fæstner bedre på tanden.

3. Facaden sættes på

Så er det tid til at smøre cement på fladen og trykke facaden fast. Til at få cementen til at størkne hurtigt bruger tandlægen UV lys, som kan trænge igennem facaden og ind til cementen. Når cementen er størknet, vil tandlægen slibe det overflødige materiale af. Endnu en gang vurderer tandlægen om facaden sidder perfekt, eller om der eventuelt skal slibes lidt i kanterne.

Er der smerter efter en facadebehandling?

Da facaden sættes udenpå den eksisterende tand og ikke påvirker pulpa, er der ikke mange smerter ved en facadebehandling. Dog kan tandkødet i kanten af facaden være lidt ømt umiddelbart efter behandlingen. Nogle patienter vil opleve, at tanden er mere temperaturfølsom efter en facadebehandling.

Materialer

Facader laves af porcelæn, som har samme glasagtige ydre som den naturlige tand. Porcelænet er let gennemsigtigt, så farven på facaden påvirkes af tandens farve og cementen, der bruges til at fæstne facaden med. Derved opnår man en dybdevirkning, som også findes på de naturlige tænder.

Pleje af facader

Facader kræver daglig pleje på lige fod med naturlige tænder. Specielt kanten op mod tandkødet skal holdes fri for plak, da tandkødet ellers vil vige tilbage og blotlægge noget af den naturlige tand, som er mere modtagelig overfor misfarvninger. Derudover skal man ikke udsætte tanden med facade for kraftige bid (f.eks. i negle, poser eller is), da man så risikerer at facaden knækker af. Hvis man skærer tænder og ikke kan holde op med det, kan tandlægen fremstille en bideskinne til brug om natten. Hvis man plejer facaderne og ikke udsætter dem for stor belastning, kan de holde op mod ti år.

Alternativ til facadebehandling

Alternativerne til en facadebehandling afhænger af, hvilket problem facaderne skal rette op på. En tandbøjle vil kunne rette op på en skæv tandstilling, hvorved man undgår at slibe tænderne for at sætte facaden fast på. En blegning vil kunne gøre tænderne mere hvide, men dog ikke med så stor en farveforskel som facaderne er i stand til. Derudover er kroner ofte en bedre løsning end facader, da kroner kan klare et hårdere bid. Der er da også en glidende overgang mellem facader og kroner, hvor nogle facader lige så godt kunne kaldes kroner.

AvMinTand - tandlæger i udlandet og Danmark © Copyright, AvMinTand