Hvad er paradentose? - AvMinTand

Hvad er paradentose?

Behandling af Paradontose?

Paradentose er en almindelig tandsygdom, som ikke kan helbredes, men kun bremses.
I værste fald fører paradentose til, at tænderne løsner sig og falder ud.
Paradentose begynder som regel i 30-års alderen og har forskellige faser.
Her skelnes mellem begyndende paradentose og paradentose. Desuden findes en særlig aggressiv form for paradentose.
Paradentose er en betændelsessygdom, som ødelægger tandkød og kæbeknogle så tænderne ikke længere kan sidde fast. Sygdommen skyldes bakterier, som samler sig i tandkødsranden. For at undgå paradentose, er det vigtigt at fastholde en god mundhygiejne og iøvrigt gå til regelmæssig kontrol hos tandlæge eller tandplejer.

Symptomer:

De fleste opdager slet ikke, at de har paradentose før det er for sent og tænderne begynder at løsne sig. Dog skal man være opmærksom på følgende tidlige symptomer:

 • Røde tandkødsrande. Tandkødsranden farves mørkerød pga. betændelse.
 • Tandkødet er hævet
 • Tandkødet bløder ved tandbørstning
 • Dårlig ånde

Første fase: Begyndende paradentose:

Når tandkødsranden bliver betændt, danner bakterierne lommer omkring tanden. En lomme er betegnelsen for den tandkødsfold, som går op omkring tanden. Ved sunde og raske tænder er disse tandkødslommer op til 3 mm. dybe. Hvis disse lommer bliver dybere end 3 mm. er der tale om begyndende paradentose, og man bør sætte ind med behandling. Tandlægen eller tandplejeren kan måle lommernes dybde ved den almindelige halvårlige undersøgelse. I Darnmark betegner man også begyndende paradentose som tandkødsbetændelse.

Behandling:

Ved tandkødsbetændelse eller begyndende paradentose er det vigtigt at sætte ind med den almindelige paradentosebehandling for at undgå, at sygdommen udvikler sig.

 • fjernelse af tandsten
 • udrensning af lommerne
 • tænder og fyldninger pudses glatte
 • øget mundhygiejne
 • kontrol hos tandplejer

Det er vigtigt, at man ved begyndende paradentose får den nødvendige behandling, så sygdommen ikke udvikler sig til fremskreden paradentose.

Anden fase: Fremskreden paradentose

Man taler om paradentose, når tandlommerne er blevet mere end 6 mm. dybe. I så fald er det langt sværere at bremse sygdommen. Man må sætte ind med et udvidet behandling:

 • tandkødet omkring tænderne reduceres operativt - man skærer lommerne væk for at fremme hygiejnen.
 • skyldning af tandkødslommer
 • indsprøjtning af antibiotisk gel i tandkødslommerne.

Aggressiv paradentose

Mellem 5 og 10 % af alle voksne danskere lider ifølge Dansk Tandlæge Forening af en særlig aggressiv form for paradentose. (dtfnet.dk) Man ved ikke meget om, hvorfor nogle får sygdommen - og andre ikke. Den aggressive paradentose forløber hurtigere, men har samme resultat som egentlig paradentose.

Paradentosebehandling i Sverige

I Sverige har tandlægerne særlig fokus på den forebyggende behandling af paradentose. Man sætter hurtigt ind med behandling af begyndende paradentose, så sygdommen ikke udvikler sig. Ofte vil tandlægen henvise patienten til en tandplejer, som instruerer patienten i korrekt børstning, og sørger for at fjerne tandsten og belægninger. Tandplejeren kontrollerer desuden, at tandlommerne ikke bliver dybere.

AvMinTand - tandlæger i udlandet og Danmark © Copyright, AvMinTand