Klagesager på danske klinikker | AvMinTand

Klagesager på danske klinikker

Tandlæger med offentligjorte klagesager

Her er tandlægerne ordnet efter antallet af offentliggjorte klagesager fra Tandlægenævnene, Patientklagenævn og det nye Patientombud.  Nævnene vurderer fra sag til sag hvilke sager der er så alvorlige, at de skal offentliggøres. I særlige grove tilfælde vælger sundhedsstyrelsen, at føre tilsyn med en tandlæge. Det betyder, at sundhedsstyrelsen venter på flere klager fra patienter.
Listen med offentliggjorte tandlæger bliver ofte kaldt for gabestokken.

Tjek din egen tandlæge her

AvMinTand - tandlæger i udlandet og Danmark © Copyright, AvMinTand