Modtag tilskud fra den offentlige sygesikring ved tandbehandling i udlandet - AvMinTand

Tilskud fra den Offentlige Sygesikring til tandbehandling i udlandet

Den Offentlige Sygesikring yder tilskud til tandlægeregninger fra hele EU efter samme regler, som gælder i Danmark. Der ydes for eksempel ikke tilskud til broer, implantater, proteser mm.

Derudover er der nogle krav, der skal være opfyldt. Reglerne for tilskuddets størrelse er komplicerede, men ved tvivlsspørgsmål kan du spørge socialforvaltningen i din sundhedsregion.

Krav for at få tilskud fra Sygesikringen:

Sundhedsregionen skal have dokumentation for den behandling, du har fået i udlandet. Dokumentationen skal være umiddelbar forståelig. En regning på græsk vil således uden tvivl give problemer. De tyske og svenske tandlæger på AvMinTand laver regninger, som de danske sundhedsregioner umiddelbart kan bruge. I andre lande vil man få regningen på enten engelsk eller tysk, som også bliver godkendt. Det skal i detaljer fremgå af regningen hvilken form for tandbehandling, der er udført. Det skal fremgå, at regningen er betalt. Orginal regningen skal indleveres til sundhedsregionen i dit område.  Er du medlem af sygeforskiringen danmark, så anfør dette.  Herefter sender sundhedsregionen et afregningsbilag til dig, som du skal indsendte til sygeforsikringen danmark.

Se listen over sundhedsregionerne her.

Der ydes tilskud til:

  • Undersøgelse
  • Tandrensning
  • Små fyldninger
  • Rodbehandlinger
  • Paradontal behandlinger, som bla. er en grundig tandrensning.

Se størrelsen af tilskuddene fra den Offentlige Sygesikring her. 

Er du medlem af Sygeforsikringen "danmark", kan der også være tilskud at hente.

Klik her for at læse mere.

AvMinTand - tandlæger i udlandet og Danmark © Copyright, AvMinTand