Hvad er paradentose? - AvMinTand

Hvad er paradentose?

Paradentose er en tandsygdom og kan defineres som en betændelsestilstand i tændernes omgivende støttevæv. Støttevævet omfatter tandkødet, fibrene omkring tandrødderne samt den omgivende kæbeknogle.
Betændelsestilstanden medfører at den knogle, der omgiver tænderne, langsomt nedbrydes og tændernes støttevæv derved forsvinder. En fremskreden paradentose medfører at tanden/tænderne løsnes og tillige kan flytte sig i tandrækken.

Hvordan opstår paradentose?

Paradentose opstår ved at bakterier over en længere periode får lov at ansamle sig langs tandkødsranden, hvor de giver anledning til en betændelsestilstand. Denne betændelsestilstand karakteriseres i første omgang som tandkødsbetændelse. Forbliver tandkødsbetændelsen ubehandlet kan den udvikle sig til paradentose.
Paradentose kan inddeles i aggressiv paradentose (udvidet paradentose) og kronisk paradentose (almindelig paradentose).

Hvem kan få paradentose?

Nyere undersøgelser fra bl.a. Tandlægeskolen i Århus indikerer at ca. 12 % af befolkningen har paradentose i større eller mindre grad. Hos denne andel af befolkningen vil en ubehandlet tandkødsbetændelse med tiden udvikle sig til en paradentose.
Årsagen bag at kun en lille andel af befolkningen er disponeret for at udvikle paradentose ligger antagelig i, at immunforsvaret reagerer alt for kraftigt på en simpel tandkødsbetændelse hos denne del af befolkningen.

Har jeg paradentose?

De fleste mennesker opdager slet ikke at de har paradentose før sygdommen når over i de sene stadier, hvor tænderne begynder at løsne sig og kan flytte sig i tandrækken. Derfor er det vigtigt, at man kommer til de halvårlige tandundersøgelser, hvor tandlægen rutinemæssigt også kigger efter paradentose.
Derudover skal man være opmærksom på følgende tidlige symptomer på tandkødsbetændelse/paradentose:
• Røde tandkødsrande. Tandkødsranden farves mørkerød pga. betændelse.
• Tandkødet er hævet.
• Tandkødet bløder ved tandbørstning.
• Dårlig ånde.
• Ømhed og murren fra tandkødet.
• Tænderne er løse eller begynder at vandre.

Hvilken indflydelse har rygning på paradentose?

Utallige undersøgelser har efterhånden dokumenteret sammenhængen mellem rygning og udviklingen af paradentose. Således er det påvist:
• at rygere oftere udvikler paradentose.
• at rygere udvikler en alvorligere grad af paradentose.
• at effekten af paradentosebehandling er mindre hos rygere end hos ikke-rygere (hovedsalig pga. dårligere heling).
Derfor er det vigtigt, at rygestop indgår som en vigtig overvejelse i forbindelse med enhver paradentosebehandling.

AvMinTand - tandlæger i udlandet og Danmark © Copyright, AvMinTand