Dansk/engelsk tandlæge ordbog - AvMinTand

Dansk/engelsk tandlæge ordbog

Se Engelsk / Dansk tandlæge ordbog

Dansk

Engelsk

Aftryk Impression
Amalgamfyldning Amalgam filling
Antibiotikum Antibiotic
Bange Scared
Bedøve Anaesthetize
Bedøvelse Anaesthesia
Bedøvelsesmiddel Anaesthetic
Behandling Treatment
Bekræfte Confirm
Beroligende piller Relaxing pills
Betændelse Inflammation
Bid Bite
Bideskinne Dental splint
Bindevæv Connective tissue
Blegning Bleaching
Blodfortyndende
medicin
Blood thinning medicine
Blottede tandhalse Naked tooth necks
Bor Drill
Bro Bridge
Byld, Tandbyld Tooth absces
Bøjle Brace
Cirka Approxiamately
Cirka pris Estimate
Delprotese Partial denture
Diabetiker Diabetic
Eftersyn Examination
Emalje Enamel
Facade Veneer
Faktura Invoice
Forreste kindtand Pre molar
Fortand Front tooth / Incisor
Fyldning Filling
Følsom Sensitive
Gane Palate
Gebis Denture
Gumme Gum
Hjørnetand Canine tooth
Holdbarhed Durability
Hul (Karies) Hole
Hul (Karies) Cavity
Hævelse Swollen
Implantat Implant
Infektion Infection
Inlay, porcelæns fyldning Inlay
Karies Caries
Kind Cheek
Kindtand Molar
Kirurg Surgeon
Klik protese Click denture
Knogle Bone
Komplikation Complication
Kompositfyldning Composite filling
Krakeleret Crackled
Krone Crown
Kunstig Articifial
Kviksølv Mercury
Kæbe Jaw
Kæbeben Jaw bone
Lattergas Laughing gas
Led. Ved feks. 3 leddet bro Part, 3 part brigde
Lomme, Tandlomme Pocket, poche
Læbe Lip
Midlertidig Temporary
Midlertidig krone Temporary crown
Mund Mouth
Narkose Narcosis
Nerve Nerve
Nikkelallergi Allergy for nickel
Ondt, det gør ondt It hurts
Opbygning Rebuilding
   
   
   

Dansk

Engelsk

Operation Surgery
Overbid Overbite
Overmund Upper part
Paradontose Periodontal disease
Paradontose Periodontitis
Pille Pill
Penicilin Penicillin
Plastfyldning Composite filling
Plombe Filling
Porcelænsindlæg Inlay
Protese Denture
Pulp Pulp (Nerve)
Regning Invoice
Rette Correction
Revne Crack
Rodbehandling Root canal treatment
Rodbetændelse Root infection
Røngten X-ray
Sanering Sanitation
Skrøbelig Fragile
Skærer tænder Teeth grinding, Bruxism
Skæve tænder Crooked Teeth
Slibe Grind
Slibning Grinding
Slidt ned Worn down
Smerte Pain
Smertestillende Pain killer
Smertestillende Pain stilling
Smuldre væk Crumble away
Spyt, væsken Saliva
Spytte, at spytte Spit
Stift Stift
Stift Post
Sygdom Sickness
Sølvfyldning Amalgam filling
Sår Wound
Tand Tooth
Tandbyld Absces
Tandbørste Toothbrush
Tandhals Tooth neck
Tandkød Gum
Tandkødsbetændelse Gingivitis
Tandlæge Dentist
Tandlægeskræk Dental anxiety
Tandlægeskræk Afraid of dentists
Tandløs Toothless
Tandpasta Toothpaste
Tandpine Toothache
Tandrensning Tooth cleaning
Tandrensning Scaling
Tandsten Tartar
Tandstikker Toothpick
Tandteknikker Dental technician
Tandtråd Dental floss
Tilbud Offer
Tunge Tongue
Tyggeflade Masticating surface
Tænder Teeth
Udtrækning Extraction
Underbid Underhung jaw
Undermund Lower part
Undersøgelse Examination
Unitor Partial denture
Vedligeholdelse Maintenance
Visdomstand Wisdomtooth
Væv Tissue

Klik her for at se engelsk/dansk ordbog

AvMinTand - tandlæger i udlandet og Danmark © Copyright, AvMinTand